Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Kies voor groen en duurzaamheid: verkiezingen november 2006 09-11-2006

Op www.kiesvoorgroen.nl kunnen bezoekers duidelijkheid krijgen over de duurzaamheidsaspecten van de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hoe groen is welke partij, wat wil men investeren in duurzaamheid en wat komt er uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Kiesvoorgroen.nl biedt bezoekers een selectie van de meest informatieve sites waar duurzaamheidsaspecten vanuit verschillende gezichtspunten in beeld worden gebracht. Een grafiek toont de door de verschillende partijen geplande extra uitgaven aan milieu in een volgende kabinetsperiode.


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet