Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Normen Milieubarometer Evenementen vastgesteld maart 2006

Het evenementenseizoen is afgelopen weekend weer knallend en massaal van start gegaan met de viering van Koninginnedag en -Nacht in zo ongeveer elke gemeente in Nederland. De feestvreugde gaat helaas vaak gepaard met een relatief hoge milieubelasting door het vrijkomen van heel veel onnodig afval, zwerfafval, wildplassen, verkeers- en geluidsoverlast en een hoog energieverbruik. De Milieubarometer Evenementen is een keurmerk voor organisatoren die serieus en controleerbaar bezig zijn met milieuzorg op hun evenement. Het is een beloning voor de organisator die meer aan het milieu doet dan de wet- en regelgeving van hem verlangt en het is een middel om het milieubewuste imago van het evenement naar anderen (bezoekers, sponsoren en overheden) te communiceren. De regels voor evenementen zijn nu gebaseerd op de APV-vergunning, waarbij standaardeisen ten aanzien van veiligheid, hygiëne en calamiteiten slechts zelden worden aangevuld met ad-hoc besloten milieuregels, waaraan organisatoren maar hebben te voldoen. De Milieubarometer Evenementen biedt organisatoren en gemeenten een kant-en-klaar structureel instrument als aanvulling op de APV-vergunning. Hierdoor krijgen organisatoren de mogelijkheid om zelf keuzes te maken bij de Optionele Normen. Bij elk certificeringsniveau horen uiteraard ook een aantal Verplichte Normen. Organisatoren kunnen zich na het behalen van het certificaat positief profileren via het alom bekende Milieubarometer logo. Na de Milieubarometers voor Campings, Bungalowparken, Groepsaccommodaties, Hotel en Conferentiecentra, Minicampings en Dagrecreatie is de Milieubarometer voor Evenementen de 7e Milieubarometer voor de Leisure markt. De Milieubarometer Evenementen kwam tot stand via een pilot-project van Syncera Leisure en stichting Louis d’Eco met financiële steun van Syntens, enkele provincies en gemeenten. Aan het pilotproject namen 24 organisatoren deel.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.milieubarometer.com of contact opnemen met: stichting KMVK, Milieubarometer Evenementen, 0343-52 47 00 of een e-mail sturen naar info@milieubarometer.com


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet