Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Milieuwinst door hergebruik niet in overheidscijfers 14-02-2007

Overheden kunnen hergebruik van goederen en materialen op eenvoudige wijze stimuleren door op de eigen site aandacht te besteden aan de mogelijkheden die er in Nederland zijn om gebruikte goederen en materialen aan te schaffen. Zie www.kringloopnet.nl In Milieu Magazine wordt in het artikel "Tweedehandscijfers" ingegaan op de milieuwinst die door hergebruik wordt geboekt. Een stukje uit het artikel: "Het werkelijke aanbod, en daarmee ook de milieuwinst, is minstens dubbel zo groot, schat Erik van Erne van stichting Milieunet. "Maar bij de overheid heb ik nog nooit het aspect van hergebruik gezien in bijvoorbeeld de CO2-reductieaanpak." Het klopt dat de milieuwinst die is te boeken met tweedehandsproducten en -materialen niet goed uit de verf komt, vindt ook prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht. "Ik vind dat de aandacht ervoor inderdaad zeer beperkt is. De mogelijkheden om over te gaan naar een duurzame samenleving worden bevorderd door meer producten in de kringloop te houden. Dat is een basisprincipe."


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet