Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Milieunet doet het licht uit ! 30-01-2007

Op 1 februari 2007 doet stichting Milieunet het licht uit. Daarmee geven wij graag gehoor aan de oproep om een gezamenlijk signaal af te geven over de verandering van ons klimaat. De in Frankrijk gestarte Actie tegen Klimaatverandering krijgt in België navolging en ook in Nederland neemt de aandacht voor deze actie in snel tempo toe. Voor meer informatie zie www.energiecommunicatie.nl


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet