Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Medewerkers en raadsleden gemeente Soest ontvangen Verjaardagskalender Energiebesparing 07-02-2007
Alle medewerkers en gemeenteraadsleden van de gemeente Soest ontvangen maandag 12 februari a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis tijdens een speciale bijeenkomst, waarin de nieuwe interne milieubeleidsverklaring wordt ondertekend, de door stichting Milieunet ontwikkelde Verjaardagskalender Energiebesparing. Deze verklaring sluit aan bij de missie van de gemeente Soest: een leefbare toekomst voor ons allemaal. Met de nieuwe milieubeleidsverklaring wil de gemeente de interne milieuzorg opnieuw onder de aandacht te brengen bij alle medewerkers voor een periode van 5 jaar. Na ondertekening wordt de film "An Inconvenient Truth" van Al Gore vertoond. Aansluitend ontvangt iedereen de kalender met vele energiebesparingstips. Cartoons en tips in de kalender gaan vooral in op het gedrag van mensen ten aanzien van energieverbruik. Door aanpassing van het gedrag kan al gauw 10 tot 15% worden bespaard op de energierekening.
De kalenders worden daarnaast in milieu en educatiecentrum de Kwekerij van de gemeente Soest beschikbaar worden gesteld aan de burgers van Soest (zolang de voorraad strekt).
Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer een missie dan een opdracht. De gemeente Soest staat voor een verantwoorde manier van functioneren, zodat milieu, economie en mens er gezamenlijk beter van worden. Niet alleen omdat dit wettelijk moet, maar vooral uit overtuiging. Een leefbare toekomst is immers in het belang van ons allemaal. In het totale functioneren van de gemeente staan people, planet en profit centraal.
De gemeente Soest is al 15 jaar bezig met het nemen van maatregelen op het gebied van de interne milieuzorg. Voorbeelden hiervan zijn de aandacht voor duurzaam inkopen waardoor nu 100% groene stroom wordt ingekocht voor alle gemeentelijke gebouwen. Op alle lokaties vindt gescheiden inzameling plaats van afvalstoffen, er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn procedures en instructies opgesteld voor de hoofdprocessen.


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet