Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 



Iedereen kan scoren! 2005

In het kader van het beleidsprogramma Goed voor Goud (Ministerie van VWS) realiseerde stichting Milieunet in opdracht van het NOC*NSF het ontwerp, opmaak en productie van het handboek ´Milieuzorg bij (top)sportevenementen´. U vindt alle informatie over milieuzorg bij evenementen op www.louisdeco.nl


Terug naar berichten



Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet