Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 162 Green Key’s in Nederland 05-04-2007

Dit jaar worden voor het eerst 162 Green Key’s in Nederland toegekend. Nederland is hiermee de Europese koploper. In 2007 worden in 15 landen zo’n 450 Green Key’s uitgereikt. De Nederlandse uitreiking is dit jaar in Burgers Zoo te Arnhem. De voorzitter van de Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, Derk Jan Verstand, reikt samen met Joep Thönissen, directeur RECRON, en Guido van Woerkom, Hoofddirecteur ANWB de certificaten voor 2007 uit. De Green Key is een jaarlijkse internationale onderscheiding voor duurzame recreatieve en toeristische bedrijven. Het doel van de Green Key in Nederland is om overheden, ondernemers en recreanten te betrekken bij duurzaam toerisme. Het mogen voeren van de Green Key is een internationale erkenning voor inspanningen die ondernemers hebben geleverd in het kader van duurzaam toerisme. Voor de toerist en recreant is de Green Key het internationale herkenningssymbool voor duurzame campings, hotels, groepsaccommodaties, evenementen, strandpaviljoens en dagattractieparken.

Enkele criteria waar de bedrijven aan moeten voldoen zijn:
· duurzaam ondernemen
· bewustwording van recreant en toerist
· betrokkenheid personeel bij milieumanagement
· duurzame Investeringen
· organisatie van natuur- en milieuactiviteiten

De Green Key wordt voor één jaar toegekend. Ieder jaar opnieuw wordt aan de hand van controles bekeken of de accommodaties en dagattractieparken nog aan de vereisten voldoen. Jaarlijkse controles waarborgen dat in alle aangesloten landen de accommodaties en dagattractieparken aan de vereisten voldoen. Dus ook in het buitenland geeft de Green Key de zekerheid van een duurzame recreatieve en toeristische bedrijfsvoering. Het Green Key Programma wordt in opdracht van de Foundation for Environmental Education (FEE) uitgevoerd, een onafhankelijke internationale organisatie voor milieueducatie. FEE is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Blauwe Vlag. Meer informatie over het Green Key Programma is te vinden op www.greenkey.nl (vanaf 10 april worden alle locaties voor 2007 op de website gepubliceerd).


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet