Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Cursus Energiecommunicatie in de praktijk

De cursus 'Energiecommunicatie in de Praktijk' is een ééndaagse communicatietraining (met terugkommiddag) rond de thema's energiebesparing, duurzame energie en energiecommunicatie. De cursus is bestemd voor medewerkers van overheden, woningbouw-corporaties en welzijnsmedewerkers.

Het programma bestaat uit een combinatie van inhoud, communicatie en praktijk. De inhoud omvat de verschillende aspecten van energie, zoals duurzame energie, dag/nachtmeters, energievreters, distributie en opbouw energierekening. Communicatie betreft de inzet van instrumenten, actorenanalyse, specifieke doelgroepen. Het praktijkdeel bestaat uit bestaande voorbeelden van energiecommunicatie aangevuld met de eigen voorbeelden van de cursusdeelnemers.

De nadruk ligt op de praktijk en de ervaringen van de medecursisten. Door het geven van feedback en het delen van leerervaringen met elkaar wordt het eigen beeld van de deelnemers aangescherpt en de diversiteit aan mogelijkheden zichtbaar. Samen met de medecursisten en de docenten neemt u voorbeelden van energiecampagnes onder de loep en werkt u aan een communicatiestrategie, waarbij u o.a. gebruik kunt maken van de vele kant-en-klare communicatie items uit de Toolkit Energiecommunicatie en de Toolkit Energiebesparing van stichting Milieunet.

Cursusdata: op verschillende, nader vast te stellen data in 2009, van 9.30 tot 17.00 uur
Cursusmateriaal: inclusief cursusmap, Toolkit Energiecommunicatie (t.w.v. € 99,- ex. BTW)
Deelnamekosten: € 675,- ex. BTW
Cursuslocatie: nog nader te bepalen (regio Utrecht / Amersfoort)

U kunt zich hier aanmelden.

De Toolkit Energiecommunicatie en de Toolkit Energiebesparing kunt u bekijken op www.energiecommunicatie.nlDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet