Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Duurzame Dinsdag november 2005

Bij een duurzame samenleving past een breder dan het huidige besef bij zowel de Nederlandse bevolking als de overheid dat hergebruik vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt een enorme winst oplevert. Stichting Milieunet heeft met de site www.kringloopbouwmaterialen.nl en de koepelsite www.kringloopnet.nl een eerste aanzet gegeven.


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet