Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Milieunet compenseert CO2-uitstoot websites 06-03-2007

Met ingang van 2 maart 2007 compenseert stichting Milieunet de CO2-uitstoot als gevolg van het stroomverbruik voor het e-mail verkeer en hosting van alle eigen websites plus de websites van een groot aantal klanten. Het stroomverbruik bij de providers wordt voor alle websites via Cleanbits gecompenseerd door de aanplant van bomen. Cleanbits gaat hierbij uit van een gemiddeld stroomverbruik voor het hosten van een website. Maak uw website ook CO2-neutraal en compenseer uw CO2-uitstoot via Cleanbits. Kijk hier voor meer informatie.

Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet