Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 Help mee en bevorder hergebruik 2005

Hergebruik van goederen en materialen levert een aanzienlijk milieuwinst op. Bij een duurzame samenleving past dan ook een breder dan het huidige besef bij zowel de nederlandse bevolking als de overheid dat hergebruik vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt een enorme winst oplevert. Leveranciers van tweedehands producten en materialen in Nederland en Noord-België kunnen vanaf nu op zeer eenvoudige wijze worden gevonden via www.kringloopnet.nl Stichting Milieunet doet een dringende oproep aan gemeenten, provincies, milieucentra, nme-centra en anderen met een website die een relatie heeft met milieu c.q. duurzaamheid om een link aan te brengen naar www.kringloopnet.nl De site bestaat op dit moment uit de onderdelen kringloopbouwmaterialen, kringloopgereedschappen, de kringloopwinkels, kringloopmarkten, kringloopautomaterialen en kringloopmeerpalen en omvat de gegevens van 1660 leveranciers. Binnen enkele maanden wordt de site verder uitgebreid met kringloopboten, kringloopcaravans, kringloopfietsen, kringlooptrucks, kringloopmoteren, kringloopkantoor en kringloopbouwgrondstoffen. Opname op de site is en blijft gratis.


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet