Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 10.000 boekjes Secundaire Bouwmaterialen verkocht 16-11-2006

Nederlanders hebben grote belangstelling voor het toepassen van gebruikte bouwmaterialen bij een verbouwing, renovatie of reparatie. Het boekje "Secundaire Bouwmaterialen" van stichting Milieunet blijkt een hit. De magische grens van 10.000 verkochte exemplaren is gepasseerd.
Initiatiefnemer voor de productie van dit boekje was het Factor 4 Initiatief. Het Factor 4 Initiatief was een samenwerkingsverband tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich willen inzetten voor een grondstoffenbesparing met een factor vier. Door het hergebruik van bouwmaterialen worden er grondstoffen bespaard. Bouwbedrijven, overheden en consumenten die zich interesseren in secundaire bouwmaterialen bleken tegen een aantal obstakels aan te lopen. Eén van die obstakels is de mate van bekendheid van secundaire bouwmaterialen. Stichting Milieunet heeft daarom in opdracht van het Factor 4 Initiatief het boekje "Secundaire Bouwmaterialen" uitgegeven, waarin alle adressen van leveranciers en handelaren in secundaire bouwmaterialen overzichtelijk zijn weergegeven. De kaart van Nederland en Noord-België (A-2 formaat) geeft overzichtelijk aan waar bedrijven voor secundaire bouwmaterialen zich bevinden.
Daarnaast werd de site www.kringloopbouwmaterialen.nl gemaakt. Sinds de start van de site, zo'n 3 jaar geleden vertonen de bezoekersaantallen een stijgende lijn met inmiddels gemiddeld 300 bezoekers per dag. In totaal werd de site 180.000 keer bezocht en werden 425.000 pagevieuws geregistreerd. De dienstverlening aan bezoekers van de site is verder geoptimaliseerd door het activeren van links naar websites van de verschillende leveranciers.
Doel van site en boekje is het inzichtelijk maken van de verkrijgbaarheid van gebruikte bouwmaterialen in Nederland en Noord-België en daarmee een een impuls te geven aan hergebruik van goederen en materialen. Hierdoor wordt een aanzienlijke CO2 reductie gerealiseerd. Hergebruik staat niet voor niets hoog op de Ladder van Lansink.


Terug naar berichtenDisclaimer
© 2006 Stichting Milieunet